• Swedish
  • English
  • Norwegian Bokmål

Antalet sjukvårdsförsäkringar växer även i Norge

Personriskmarknaden 2003 hade cirka 34 000 norrmän tecknat en sjukvårdsförsäkring. I slutet av 2012 hade antalet vuxit till 330 000 – 7 procent av befolkningen. Det skulle innebära 630 000 försäkringar i Sverige. 2011 fanns det cirka 465 000 försäkringar, vilket ger ett visst perspektiv på hur snabbt och hur omfattande sjukvårdsförsäkringar blivit i Norge. I Norge är 90 […]

Läs mer
  • February 11, 2013

Antalet sjukvårdsförsäkringar växer – det skapar behov av effektivare riskbedömning

Personriskmarknaden Antalet privata sjukvårdsförsäkringar fortsätter att öka. Vid slutet av 2011 hade närmare 465 000 personer en privat sjukvårdsförsäkring. Det är framför allt arbetsgivare som tecknar sjukvårdsförsäkringar till sina anställda. Gruppförsäkringarna ökar också och det är intressant utifrån ett distributionsperspektiv. Här är det ofta facket som har erbjudanden, men det kan lika gärna vara någon […]

Läs mer
  • September 24, 2012

Dramatisk ökning av personriskmarknaden

Personriskmarknaden Vår undersökning av den svenska personriskmarknaden finns kommenterad både i det senaste numret av Pensionsnyheterna och i Försäkringsnyheterna. Du kan läsa båda artiklarna nedan. Vår tes är att marknaden för det långsiktiga sparandet är så prispressad att de nu börjar se över sina affärmodeller, värdeerbjudanden och intäktsmodeller. Branschglidningen från försäkring mot sparande har förmodligen […]

Läs mer
  • May 11, 2012

Hälsokedjan – en utmaning att vara på rätt plats och i rätt kanal

Personriskmarknaden De flesta större aktörer har någon form av hälsokedja, vilket är ett utmärkt exempel på hur en värdekedja kan byggas upp och erbjuda en helhetslösning, i första hand till arbetsgivare. Några av de största försäkringsgivarna har alla kedjans delar i egen regi, medan nischaktörer erbjuder delar av kedjan och agerar underleverantörer. Skandia illustrerar kedjan […]

Läs mer
  • March 8, 2012

Var femte svensk tror på spöken* – hur många tror på svensk allmänsjukvård?

Personriskmarknaden Uppenbarligen anser allt fler svenska företag att det är viktigt att ge sina anställda en sjukvårdsförsäkring. Är det för att så många besitter betydelsefull kompetens och att det därför är viktigt att få tillbaka dem i arbete så snart som möjligt? Eller är det för att företagen misstror den allmänna sjukvårdens förmåga att behandla […]

Läs mer
  • February 20, 2012

Aktörerna tror på koncentration av värdekedjan inom personriskområdet

Personriskmarknaden Intresset för personriskförsäkring bland såväl producenter som distributörer har ökat betydligt de senaste åren. Nischaktörer som t.ex. Ikano och EuroAccident har tillkommit. Ändå är intresset fortfarande lågt bland den breda allmänheten. En enkätundersökning gjord av Swiss Re 2010 visar att vi i Sverige i högre grad är underförsäkrade vad gäller dödsfallsskydd i jämförelse med […]

Läs mer
  • February 20, 2012