Tjänster

Itello erbjuder produkter och lösningar med syfte att automatisera och digitalisera olika verksamhetsprocesser hos kunderna. För att hjälpa kunderna att optimalt nyttja produkterna erbjuder Itello även tjänster som ofta förenar bred verksamhetskunskap med djup IT-kompetens. Erfarenheten visar att den kombinerade kunskapen behövs för att ge den allra bästa vägledningen.

Itello har en omfattande tjänstekatalog med många olika typer av tjänster, både för utveckling av affären och verksamheten eller IT-användningen samt för att stödja den löpande verksamheten och IT-produktionen. Vi gör allt från stora implementationsprojekt till flera olika typer av mindre expertinsatser eller löpande förvaltningsuppdrag. Vi använder beprövade metoder och verktyg anpassade till kundens verklighet.


Läs mer om våra tjänster i menyn ovan eller kontakta oss.