Implementering av Inca

 Vi har lång erfarenhet från flertalet implementationsprojekt av Inca hos de olika aktörerna på den svenska pensions- och livförsäkringsmarknaden. Ibland har det varit väldigt omfattande projekt och ibland snabba, mindre projekt – oavsett vilket har vi tillsammans med dig som  kund alltid framgångsrikt lyckats!

Itello har en beprövad implementationsmetod som innehåller förslag på checklistor och mallar för samtliga aktiviteter och leverabler genom hela projektet.

Våra applikationskonsulter vet hur man planerar och driver implementationsprojektet i alla faser för samtliga roller. Vi visar vilka aktiviteter som behövs, hur de olika leverablerna ser ut och tas fram samt hur man skapar en produktiv laganda tillsammans med din organisation för att få en transparent och maximal framdrift.

Vi arbetar iterativt i varje fas.

Vi tänker och arbetar iterativt i varje fas tillsammans med din verksamhetspersonal och integrerar din befintliga IT-organisation/leverantörer samt vår egen utvecklingsorganisation vid behov. I mindre projekt kan vi även ha ett helt agilt arbetssätt där så är lämpligt.

Projekten leds av våra erfarna projektledare som rapporterar till din styrgrupp.

Vill du veta mer? Kontakta oss för att ta del av hela vårt tjänsteutbud.