Priser på standardkurser och utbildningsprogram

Standardkurser
Vi har en enkel prismodell för våra standardkurser – avgiften är 2 500:- per kurs och deltagare.

Bokar du in fem deltagare på samma kurs och tillfälle betalar du för fyra deltagare – dvs 20 procent rabatt.

Du kan när som helst ersätta en deltagare – men vi vill att ersättaren har genomfört eventuellt förberedande arbete
Utbildningen sker på svenska i en generell Inca-miljö i Itellos lokaler på Regeringsgatan 28 om inget annat sägs.

Utbildningsprogram
Våra utbildningsprogram består av våra standardkurser. Det innebär att vi kan anpassa programmen beroende på vilka roller dina medarbetare har och vilket utbildningsbehov de har.
Utöver kurstillfällena kommer deltagarna att få uppgifter att lösa under utbildningsprogrammet. 
Missar deltagaren ett kurstillfälle, kan du deta nästa gång kursen ges.

Bokar du ett utbildningsprogram om fem standardkurser är kursavgiften 10 000:-

Omfattar ditt utbildningsprogram sju standardkurser är kursavgiften 12 500:-

Samtliga priser är exklusive moms.