Utbildningsprogram

Utbildningsprogram
Våra utbildningsprogram består av våra standardkurser. Det innebär att vi kan anpassa programmen beroende på vilka roller dina medarbetare eller leverantörer har och vilket utbildningsbehov de har.

Utöver kurstillfällena kommer deltagarna att få uppgifter att lösa under utbildningsprogrammet. 

Tack vare de olika standardkurserna kan vi erbjuda ett flertal program, kontatkta Itello Academy om du vill veta mer.