Support- och driftstjänster

 

Inget slår tillgång till experter när man stött på problem. För oss på Itello innebär det att du som kund har en kontaktyta för dina behov.

Våra systemspecialister älskar problemlösning och är självklart experter på våra produkter men har också verksamhetskunskap och bred teknikkompetens.

En allt mer uppkopplad omvärld med ökade förväntningar på transparens där allt mer kan digitaliseras och presenteras för slutanvändaren medför ökat behov av stabila system och kontroll på eventuella avvikelser.

Vår support omfattar självklart felanalys och korrigering av fel i våra produkter men vi erbjuder också ett flertal tjänster kring installation i test- och produktionsmiljöer och teknikstöd i form av uppdrag kring hantering av kundens systemmiljö/er.

Support- och drifttjänster:
– Datakonsistenskontroll
– Installation av Itellos produkter
– Prestandaoptimering
– Teknikstöd

Kontakta oss för att ta del av hela vårt tjänsteutbud.