Testtjänster

 

Alla vet att kvalitet är viktigt. För oss på Itello innebär det allt ifrån att vi kvalitetssäkrar alla steg i vår agila systemutveckling till att vi stödjer våra kunder under deras acceptanstest.

Våra testspecialister brinner för test och har med sin kombination av verksamhetskunskap, testmetodik och teknik en unik kompetensmix för vår bransch.

En omvärld med ökade förväntningar på snabbare leveranscykler, transparens och kostnadspress medför ökat behov av testeffektivisering. Vi möter det med ett strukturerat arbetssätt med riskbaserade tester som utgår från verksamhetens behov. Eftersom allt vi gör präglas av långsiktighet är återanvändbarhet även självklart i våra tester.

Vi ser på test ur ett helhetsperspektiv. Vi vet att man behöver genomföra olika testyper i alla olika faser och nivåer av implementationsprojekt, förvaltning, produktutveckling och acceptans.

Vi vet också vilka testtekniker som passar bäst inom respektive testnivå. Vad som ska testas och på vilket sätt i respektive fas.

För att på bästa sätt ge stöd i genomförandet av allt testarbete hos kund erbjuder vi flertalet tjänster.

Testtjänster:
– Framtagning av testdata
– Testautomatisering
– Teststöd
Testledning
Testare på plats hos kund
– Produktanpassade testverktyg
– Hantering av testmiljöer

Kontakta oss för att ta del av hela vårt tjänsteutbud.