Skatteverkets krav på rapportering av arbetsgivaravgifter på individnivå förändrar allt för livförsäkringsbranschen

Skatteverket planerar att genomföra den största förändringen sedan 1970 inom skatteområdet. För pensionsbranschen innebär det att de måste rapportera pensionsutbetalningar på individnivå istället för att skicka rapportera kontrolluppgifter.

Samverkansprojekt kring införande av rapportering av AGI

I vår dialog med våra kunder som erbjuder direktpension, har önskemål om ett gemensamt projekt för att identifiera vilka konsekvenser den nya rapporteringen får för deras verksamhet och hur Inca kan stödja de nya processerna med integration.

Itello ser stora möjligheter till att både säkerställa efterlevnad av den nya lagen, förbättrade möjligheterna för rapportering till arbetsgivarna och effektivare administration genom automatisering. Våra etablerade kundteam kommer att kunna stödja våra kunder med att skapa de rapporter de vill erbjuda sina kunder.

  • Efter vårt första gemensamma möte har målbilden för projektet klarnat och omfattar:
  • Anpassning av funktionaliteten i Inca och vår integration till Skatteverket
  • Summering av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag på huvuduppgiftsnivå
  • Specifikation per anställd
  • Nya ersättningskoder för KU18
  • Anpassning till nytt schema för SKV260
 I ett nästa steg ser vi ett behov av att införa möjlighet till rättningar av inskickade uppgifter.

Regelefterlevnad

Itello tar ett unikt ansvar för mjukvarubranschen att säkerställa att våra kunder kan uppfylla de legala lagkrav som ställs på den verksamhet som administrativs i Inca. Våra kunder har genom våra Samverkansform stora möjligheter att påverka den funktionalitet vi utvecklar så att den stödjer de tillämpningar av lagkraven som bolagen gör. AGI var ett av dessa samverkansfora där våra kunder framförde behov och verifierade vårt lösningförslag.

Kundteam

Varje kund har ett dedikerat kundteam som består av kompetenta medarbetare med den funktionella och verksamhetskompetens som respektive kunder har behov av. Ditt kundteam säkerställer att investeringen i Inca utnyttjas på ett effektivt sätt och att verksamheten utnyttjar ny funktionalitet vi levererar i våra releaser av Inca. De kunder som erbjuder direktpension som en tjänst har fått hjälp av kundteamen att implementera och testa den nya funktionen.